- Công nghệ phần cứng mới của Intel giúp hoạt động bền bỉ, liêntục, tiết kiệm điện. - Công nghệ Laser cutting, Powder Coating với thép tĩnh điện cho Khung vỏ sắc nét, chống gỉ, chốngtrầy. - Thiết k

- Công nghệ phần cứng mới của Intel giúp hoạt động bền bỉ, liêntục, tiết kiệm điện. - Công nghệ Laser cutting, Powder Coating với thép tĩnh điện cho Khung vỏ sắc nét, chống gỉ, chốngtrầy. - Thiết k

- Công nghệ phần cứng mới của Intel giúp hoạt động bền bỉ, liêntục, tiết kiệm điện. - Công nghệ Laser cutting, Powder Coating với thép tĩnh điện cho Khung vỏ sắc nét, chống gỉ, chốngtrầy. - Thiết k